Optima Group - Legend Team Hợp tác chiến lược, giải quyết bài toán khủng hoảng việc làm 2023

Nền kinh tế thế giới trong năm mới 2023 sẽ phải đối mặt với không ít rủi ro, là một năm gập ghềnh với các nền kinh tế, thị trường tài chính toàn cầu.