Hành trình từ con số 0 trở thành người đứng sau thành công của nghệ sĩ của Phạm Hoàng Huy

Khẳng định bản thên trong giới MCN(Mutil Channel Network-Mạng lưới đa kênh) Phạm Hoàng Huy đã trở thành chuyên gia tư vấn hàng đầu về YouTube tại Việt Nam với xuất phát điểm là một YouTuber.