Từ khóa "Hoa Hậu Nguyễn Thị Diệu Thúy: Đại sứ doanh nhân – nhân ái 2020" :