TS. Đinh Thị Lệ Hà: Doanh nhân, trí thức vì cộng đồng Châu Á - Thái Bình Dương thịnh vượng

Vừa qua, Viện Nghiên cứu hợp tác Khoa học Kỹ thuật Châu Á - Thái Bình Dương phối hợp cùng một số cơ quan tổ chức biểu dương những tập thể và cá nhân đã có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ kép vừa tích cực phòng chống dịch vừa đổi mới sáng tạo trong lao động sản xuất. Tại sự kiện, TS. Đinh Thị Lệ Hà được tôn vinh là Doanh nhân, trí thức vì cộng đồng Châu Á - Thái Bình Dương thịnh vượng.