Được sử dụng vỉa hè bao lâu để dựng rạp đám cưới?

Nhà ở mặt phố, khi có đám cưới cần sử dụng một phần vỉa hè để dựng rạp, nhưng tôi không biết được sử dụng ở mức độ nào?