CEO Tạ Thị Thoa: Tâm huyết là ngọn đuốc dẫn lối

“Mỗi người phụ nữ đều có quyền làm đẹp với chất lượng tốt nhất và sứ mệnh của tôi chính là hiện thực hóa điều đó”- Giam đốc kim cương – CEO Tạ Thị Thoa, chia sẻ.