Ký kết nhượng quyền Spa Cerabe với tân 9 chủ Spa

Sáng ngày 6/6/2022, tại trụ sở chính Công ty TNHH Tập đoàn Cerabe đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác giữa Chuỗi nhượng quyền thương hiệu Spa Cerabe và 9 Chủ Spa